Brekstad, Kolbjørn: Folkefrelseren

Produkt 55/118
 
Brekstad, Kolbjørn: Folkefrelseren
Klikk for større bilde
125.00 kr
299.00 kr
Lager
Antall
Ønskeliste

Kolbjørn Brekstad :
Folkefrelseren

Sterk roman om Vidkun Quisling. Få med deg andre del av trilogien!

Han hadde fantastiske eksamener fra skolegang og studier; han hadde meget gode kunnskaper på mange teoretiske fagområder og en hang til å tumle med vanskelige tema. Samtidig hadde han helt forvridde oppfatninger om politikk; han var egosentrisk og stormannsgal, hadde en total mangel på virkelighetsforståelse og selvkritikk, samt en forbløf­fende mangel på skrupler og redelighet i forhold til kvinner (bildet nedenfor er av Alexandra og Maria mens de deler selskap på hotell i Paris i Quislings fravær!).Så motsetningsfylt var personen Vidkun Quisling. Han var i stand til å bortforklare alle nederlag og beskrive sine egne holdninger og handlinger som moralsk høyverdige, selv lenge etter at navnet Quisling var blitt en internasjonal betegnelse på landssviker.

Til tross for disse merkverdige karaktertrekkene var det ikke lett å forutse utviklingen av hans personlighet under krigen, og det er neppe tvil om at nøkkelen til å forstå denne metamorfosen må søkes i hans tidligere liv og gjerninger. Denne boka forsøker – i romanform – å sette sammen en del elementer i hans virksomhet i tidsrommet 1930–40 for å gi et grunnlag for å begripe hvordan han kunne utvikle seg til et monster.

Denne romanen om Vidkun Quisling må jeg bøye meg i beundring for. Den er velskrevet, intelligent gjennomført som fiksjon, og samtidig grundig kildebasert som dokumentarroman. Den flyter godt, og gir en tolkning av hovedpersonen som jeg i det store og hele kan slutte meg til. Quisling var en karakter opphengt mellom beskjedenhet inntil hjelpeløshet og en selvovervurdering grensende til sykelig megalomani. Boka utdyper denne dobbelthet ved å vise på én gang en sympatisk og idealistisk, men samtidig moralsk skadd mann.

Fra konsulentuttalelsen til historiker Hans Fredrik Dahl.

Kolbjørn Brekstad (f. 1932) er utdannet lærer, og har jobbet som rektor og skolesjef før han debuterte som forfatter i 1985 med romanen Stank av mennesker. For denne romanen ble han nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Siden er det blitt til sammen tretten romaner, hvorav fire er skrevet for ungdom.

Utgitt av Transit 2010
ISBN 9788275961417
Innbundet

Antall sider: 313

  [9788275961417] 
Skriv ut produktark

 

Handlekurven din er tom

Nyhetsbrev