Botanikkens historie i Norge av Per M. Jørgensen

Produkt 22/28
 

Klikk for større bilde
495.00 kr
Lager
Antall
Ønskeliste


Botanikkens historie i Norge

av Per M. Jørgensen

Botanikkens historie i Norge er den første boken som beskriver utviklingen av faget botanikk her i landet. Den bygger på mange års gransking av kilder som skriver seg helt fra de første spor som våre forfedre risset inn i stein og frem til 1964, 150 år etter at vi fikk vårt første professorat i faget i Norge.

Boken er illustrert med mye originalmateriale som er funnet i arkiver og herbarier. Den er beregnet på studenter på grunnleggende kurs i biologi og botanikk, men en trenger ikke være fagperson for å lese den. Botanikkinteresserte vil ha stor glede av boken.

Per M. Jørgensen er professor i botanisk systematikk ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist på lav, men er også kjent som rhododendronekspert. Han har alltid vært interessert i botanikkens historie, og har arbeidet mye med stoff som er knyttet til Linné og hans elever.

INNHOLD:

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
I. Botanikkens røtter – fra de eldste førvitenskapelige tider . . . . . . . . . . . . . . 11
a. Det forhistoriske (før 800) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
b. Vikingtiden (800–1100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
c. Middelalderen (frem til 1500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
II. Botanikken vokser frem mot vitenskap (1535–1753) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
a. Den kirkelige tradisjonen (naturhistorieskriverne) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
b. De statlige (kongelige) tjenestemennene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
III. Botanikken blomstrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
a. Linnéperioden (1753–1814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
b. Nasjonal institusjonsbygging (1814–1905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
IV. Botanikken forgrener seg (1905–64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
a. Anvendt botanikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
b. Eksperimentell botanikk og laboratoriebotanikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
c. Etnobotanikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
d. Fanerogami – blomsterplantenes floristikk og taksonomi . . . . . . . . . . . 123
e. Kryptogamene – de blomsterløse vekstene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
f. Fossile planter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
g. Plantegeografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
h. Vegetasjon og økologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
V. Etterord – utviklingslinjer og perspektiver i norsk botanikk . . . . . . . . . . . . 311
VI. Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
VII. Appendiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
a. Biografier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
b. Planteslekter oppkalt etter norske botanikere (før 1964) . . . . . . . . . . . . 364
c. Sitert litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
VIII. Indekser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
a. Personnavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
b. Plantenavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Bidragsytere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395


Utgitt av Fagbokforlaget 2007
ISBN 9788245004991
Innbundet
Antall sider: 396

  [9788245004991] 
Skriv ut produktark

 
 
Vi anbefaler også:
 
 
Under magnoliaen av Per M. Jørgensen
Under magnoliaen av Per M. Jørgensen
295.00 kr
 

 

HISTORISKE HAGER
345.00 kr
 

 

Jørgensen, P. M.: Rhododendron i det norske arboret på Milde
295.00 kr
 

 
Qvamme, Børre: Hagekunst
Qvamme, Børre: Hagekunst
275.00 kr
 

 
Skard: Jord- og hagebruksvekster
Skard: Jord- og hagebruksvekster
429.00 kr