Frukt og bær Årsskrift 1953 - brukt bok

FRUKT OG BÆR

Årsskrift for frukt- og bærdyrking 1953
6. årgang 

Redigert av Einar Hildrum og Haakon Edv. Rundhovde

Rikt illustert

Utgitt av Det norske hageselskap og Norsk fruktdyrkarlag 1953
Heftet
Antall sider: 88
Brukt bok

Frukt og bær Årsskrift 1953 - brukt bok

80.00 kr