Dannevig, Birger: Assuranceforeningen GARD - Gjensidig - brukt bok

Produkt 11/109
 
 Intet foto
60.00 kr
150.00 kr
Lager
Antall
Ønskeliste

Birger Dannevig:
Assuranceforeningen GARD
- Gjensidig - 1907-1957

Rikt illustrert med foto av skip.

Fra forordet:
(...) Fra en uhyre beskjeden start har GARD vokset frem til å bli en institusjon av største betydning for rederinæringen - og en institusjon, som en betydelig del av den norske rederstand har sluttet op om.

Skibsfarten har vært og er meget betydningsfull for landet. Og uten hensyn til skibstypene og fremdriftsmaskineriets videre utvikling, ligger det nær å tro at skibsfarten også i fremtiden vil spille en betydelig rolle i vårt lands næringsliv.

Denne lille jubileumsberetning vil forhåpentlig gi et lite inntrykk av at GARD, blitt til i seilskibskonservatismens høiborg, Arendal, alltid har gått inn for på beste måte å tjene skibsfartens interesser, uavhengig av hvor og hvorledes den drives.


Fremstillingen og alle kommentarer står helt og holdent for min egen regning. Boken er blitt til hovedsakelig på grunnlag av dokumentarisk materiale i foreningens arkiver. Jeg vil få rette en hjertelig takk til alle de redere som har sendt mig billeder av eldre og nyere skib, og jeg vil også takke alle, såvel over- som underordnede av GARD's personale, som har skaffet til veie alle de oplysninger og de statistikker som jeg har anmodet om.
Gjervoldsøy, mars 1957. Birger Dannevig

Utgitt av GARD
Innbundet, pent eksemplar
111 sider, 8vo
brukt bok

  [0210111545] 
Skriv ut produktark

 

Handlekurven din er tom

Nyhetsbrev

Antikvitetsleksikon - Ellen Ørnes

249.00 kr