Collett, Camilla: Amtmannens døtre


Camilla Collett :
Amtmannens døtre

Emnet i Amtmannens døtre er gammelt som diktningen selv – unge menneskers kamp for kjærlighet og lykke.

Amtmann Ramms fire døtre skulle etter tidens syn ha de beste betingelser for å seire i denne kampen. De er vakre og musikalske og er blitt oppdradd etter anerkjente mønstre for kvinnelig dyd. Men blir de lykkelige av den grunn?

Amtmannens døtre ble utgitt anonymt i 1854–55. Boken er det første diktverk i Norge som gjennom en realistisk samfunnskritisk livsskildring reiser kvinnens problemer. Dette virket meget provoserende på samtiden. Med denne boken kommer også de kvinnelige yrkesforfattere for alvor frem på den litterære arena i landet vårt.

Camilla Collett (1813–1895) er en av de fineste dikterpersonligheter i vår litteratur. Avgjørende betydning for hennes utvikling fikk hennes heftige og fortvilte kjærlighet til Welhaven. I 1848 giftet hun seg med den kjente juristen Peter Jonas Collett.

Etter at hun ti år senere var blitt enke, utgav hun sitt hovedverk og eneste roman Amtmandens Døtre. Senere utgav hun et bind Fortællinger, erindringsverket I de lange Nætter (1862) og flere bind med artikler og essays: Sidste Blade, Fra de Stummes Leir og Mod Strømmen.

Utgitt av Gyldendal 2006
ISBN 9788205351608
Pocket
Antall sider: 328

Collett, Camilla: Amtmannens døtre

60.00 kr
149.00 kr