Økologisk hagebruk

Økologisk hagebruk 2.utgave
Grunnleggende bok om økologisk hagebruk

Forfattere: Sissel Hansen, Kirsty McKinnon, Emil Mohr, Vidar-Rune Synnevåg, Geir Vie

I boka beskriver forfatterne hvordan vi kan gå fram for å dyrke økologisk i egen hage.

I den økologiske hagen er det viktig å se sammenhenger og å tenke samarbeid. Forfatterne håper boka vil gi inspirasjon og lyst til å dyrke mer økologisk både grønnsaker, urter, frukt og bær.

I hagen har vi muilghet for å samarbeide med naturen og oppleve det veldige mangfoldet av liv i lufta, på bakken og i jorda. De ulike organismene har forskjellige oppgaver. Det arbediet som bakterier, sopper og smådyr av mange slag utfører, kan ikke erstattes av kjemiske og tekniske hjelpemidler.

Økologisk hagebruk inneholder praktiske løsninger på problemer og forklarer den teoretiske bakgrunnen for økologisk dyrking i hagen.

Boka har følgende kapitler:

  • Sammenhenger i naturen
  • God jordkultur er god plantekultur
  • Næringsstoff og næringskretsløp
  • Gjødselkilder og gjødselhåndtering
  • Plantestell
  • Ulike kulturer
  • Høsting og lagring
  • Sjølberging og betydning for miljø og økonomi

Utgitt av Tun Forlag i samarbeid med Det norske hageselskap og Norsk senter for økologisk landbruk 2010, 2.utgave
ISBN: 9788252920956
Heftet
96 sider

Økologisk hagebruk

269.00 kr