Melbye, Iben : Moonie - brukt bok

Iben Melbye:
Moonie

Ungdomsbok

Oversatt av Knut Johansen

22-årige Michael har reist til USA på ferie. I San Francisco møter han noen ungdommer som han senere forstår er med i den religiøse Moon-bevegelsen. Av nysjerrighet blir han med til leiren deres i fjellene. Snart er også han en moonie.

Etter et år er Michael fremdeles i Amerika. Hele hans tilværelse er fylt av bevegelsen og av arbeidet for den. Men hjemme i Danmark kan verken foreldrene eller kjæresten Anja tro at den voldsomme forandringen som er skjedd med ham, skyldes hans egen frie vilje. Han må være hjernevasket. Men hva kan de gjøre - hvor langt kan de gå når det gjelder å gripe inn i Michaels liv? Kan de kidnappe ham...

MOONIE bygger på forfatterens studier av Moon-bevegelsen i USA og i Danmark. Hun har oppholdt seg blant nåværende moonier i San Francisco og i dere leir i fjellene. Gjennom samvær og samtaler har hun fått et inngående kjennskap til bevegelsen.

Utgitt av Ungdomsbokklubben 1997, 3.opplag
Isbn 8252517196
Innbundet, pent eksemplar, smussomslag
287 sider, 8vo
brukt bok

Melbye, Iben : Moonie - brukt bok

50.00 kr