Praktfulle hager og historiske gods av Knut Langeland

Produkt 12/14
 

Klikk for større bilde
445.00 kr
Lager
Antall
Ønskeliste


Praktfulle hager og historiske gods

av Knut Langeland

Bli med på en reise rundt om i Norge til våre flotteste og mest kjente gods. Bli kjent med de praktfulle hageanleggene som omgir godsene, og les de interessante og spennende historiene til selve godsene og deres eiere.

Boka er gjennomillustrert med flotte foto av de herskaplige bygningene og hageanleggene med sine vakre blomster, store trær, sprudlende vannanlegg og spennende landskapselementer.

Om forfatteren:
Knut Langeland (f. 1945) er forfatter og fotograf innen hage, hus og kultur. Han er medlem av ICOMOS og har arbeidet som konsulent i bevaring av gamle planteressurser for Norsk Genressurssenter. Han har en spesiell interesse for gamle hageanlegg og tradisjonelle hageplanter. Knut Langeland har skrevet flere bøker og en rekke artikler innenfor hagerelaterte emner.

Disse godsene er presentert i boken:

Lurøy gård på Helgeland
Dønnes gård på Helgeland
Lade i Trondheim
Gamlehaugen i Bergen
Baroniet Rosendal i Hardanger
Nes verk ved Arendal
Fossum hovedgård i Skien
Brekkeparken i Skien
Holden ved Ulefoss i Telemark
Fritzøehus i Larvik
Midtåsen i Sandefjord.
Gulskogen i Drammen
Rød gård ved Halden
Hafslund hovedgård ved Sarpsborg
Odals Værk ved Kongsvinger
Hovinsholmen i Ringsaker
Stenberg gård på Toten

FORORD:

Det er rart å tenke på at hagene vi føler er så norske med sin pleiete natur og velkjente planter, bærer med seg minner fra Hellas, Romerriket, Midtøsten, Italia, England og Kina. De er blitt så kjente og selvfølgelige for oss at de er som de klærne vi går i til daglig. Vi tenker ikke på hva de er lagd av, eller hvorfor de er som de er. Men de som en gang anla disse hagene, var i pakt med internasjonal kultur og mer bevisst sin inspirasjonskilde.

Det tiden har gjort med en hage eller park, er også en del av anleggets identitet. Hage- og parkanlegg blir til over lang tid, og den opprinnelige intensjonen er blitt supplert  med mange nye. Det som har skjedd i tidens løp, har lagt seg som forskjellige lag i anleggets uttrykk.

Eierne og forvalterne  av de anleggene vi har besøkt i denne boken, må berømmes for den store innsatsen de har gjort for å ta vare på dem. I  våre dager er det mange – så vel politikere på lokalt og nasjonalt plan som næringsdrivende – som ikke ser verdien i hager og parker og synes det er tomme, ubrukte områder som kan brukes til noe bedre, som kjøpesentre og boligområder.

Hagene har en viktig plass i kulturhistorien. Mye av det vi oppfatter som vitenskap og kultur, har oppstått nettopp der. Og  hagene har vært en trygg arena der familieliv og selskapsliv har utfoldet seg. Hagene og parkene må tas vare på som de  kulturminnene de er.

Hvis en hage eller park skal bestå over lang tid, må den ha en funksjon – noen må ha bruk for den.  Bruken kan bestå i at noen er spesielt interessert i hagebruk og tar ansvar for vedlikeholdet. Ellers må hagen ha en praktisk nytte som gjør at stell og vedlikehold lønner seg.

En alvorlig fare for hager og parker i dag er at folk ikke lenger forstår dem, ikke lenger har kunnskap til å tolke meningen med de enkelte elementene. Dette skyldes manglende overlevering av lokale tradisjoner og mangel på generelle kunnskaper. Tilknytningen til klassisk dannelse er blitt svekket.

En del elementer i hagene har hatt en betydning som har ligget helt i dagen for folk med kjennskap til gresk eller romersk mytologi. Nå er denne kunnskapen mindre utbredt, og man feiltolker ofte elementene og gir dem derfor ofte gal form gjennom vedlikehold eller restaurering.

Med dette vil jeg takke alle som så gjestfritt har åpnet hagene sine og delt kunnskapene sine med meg. Jeg vil også takke for at de gjør den samfunnsnyttige innsatsen å holde disse kulturminnene intakte og levende i vår tid og for fremtiden.

INNHOLD:

8 Forord
10 Kort hagekunsthistorie
Gammel tradisjon 11
Adam, den første gartner 11
Hvor var Edens hage? 12
Mer enn botanikk 12
Planter med bruksanvisning 14
Guddommelig form 14
Den helt private hagen 15
Klosterhager 15
Velsignede blomsterenger 18
Hagene i middelalderen 18
Renessansen 18
Barokkhagene 19
Guddommelig natur 20
Potetprester 20
Kvinnens plass i hagen 23
Fortid og fremtid 23
24 lurøy | Renessansehagen ved verdens ende
Ikke utenfor allfarvei 27
Gjenfødsel 30
Hagen 30
Plantene 30
Landskapshagen 33
Trær som trives 36
Historie 36
Hageturister velkommen 39
40 dønnes gård | Restene av et storgods
på Helgelandskysten
I ly for stormen 42
Rike eiere 42
Fremme i hagen 45
50 Hager – natur eller kultur?
54 lade | Moderne hage på historisk grunn
Historisk gård 56
Hage i utvikling 56
Lystgårdsliv 57
Nye eiere, nye bygninger og ny hage 58
Kommunalt mellomspill 58
Klassisk hage 62
Grønt vedlikehold 62
Intet som skjemmer 63
Samarbeid i utvikling 63
Tekst på bautaen i forhagen 63
64 gamlehaugen | For konge og menigmann
Fra gammel til moderne 66
Blomstrende velkomst 66
Opplevelser underveis 67
Et anlegg å være stolt av 68
Åpent for alle 68
74 rosendal | Roser og baroner
Trinnvis opplevelse 77
Ingen vanlig hage 79
Dansk utenriksminister og greve 83
Ludvig Rosenkrantz og hagen 85
Hagen til biskop og stamhusbesitter
Edvard Londemann af Rosencrone 89
Hagen til Marcus Gerhard Londemann
de Rosencrone 89
Hagen til baron Christian Henrik
Hoff-Rosencrone 89
Hagen til stamhusbesitter Marcus
Gerhard Hoff-Rosenkrone 90
Hagen til Edvard Weis-Rosencrone 92
Dagens hage på Baroniet Rosendal 92
Gjenskapingen av kjøkkenhagen 92
94 nes verk | Der verket ga liv til hage og park
Mannen og verket 96
Verkets første eiere 97
Ny verkseier 97
Uventet suksess 98
Ypperste kvalitet 99
Hagen i forandring 100
Et omfattende prosjekt 100
Dekorativt jordbruk 102
Gjestenes beskrivelser 102
For meditasjon og ensomhet 103
Ny gartner, nytt initiativ 108
Fra mange land 110
Dagens hage 110
Hvorfor forandring? 111
Restaureringens dilemmaer 113
114 fossum hovedgård | I stilren empire
Jern, skog og jord 116
Standsmessig empire 118
Hagens vakreste parti 123
128 brekkeparken | Bypark i særklasse
Tulipaner 130
Fra klostergods til friluftsmuseum 130
For de få eller for de mange? 136
Fakta 137
138 fritzøehus | I god engelsk tradisjon
Adkomsten 141
De første eierne 144
Grevskap 147
Med stort mot inn i en ny tid 149
150 Vann i hagen
Billedvakkert vann 152
Vann som faller 155
Elver og bekker 155
Kalde bad 156
Fontener 156
Nødvendighet 157
158 midtåsen | Kongen på haugen
Et sjeldent smykke 161
Hus skaper folk 162
Italiensk påvirkning 164
Byen og havnen i hagen 164
Hagens innhold 166
Gartnerens hånd 167
Overgang til naturen 167
Mer enn pryd 168
Ny attraksjon 169
Arven 169
170 gulskogen | Hus og hage av
god gammel årgang
Gård, museum og bydel 172
Flere eierskifter 176
Gullalder 176
Hagen 178
Kvinnene på Gulskogen 183
Fakta 183
184 Veier og stier i hagen
Ro og bevegelse 186
Adkomst 186
Gleden over å spasere 187
Rundgang 188
Grusveier 188
§ 116 189
§117 189
§ 118 189
190 Fagre rød
Barokkhagen 192
Romantikkens tidsalder 193
Hagekunst en kunstart 195
Nye eiere 198
Gjester til alle tider 199
Med husfruen som omviser 199
Ny blomstring i gamle bed 203

204 Byggverk i hagen
Templer 206
Gårdshus 209
Oransjerier 209
Eremitthytter 210
Ruiner 211
Dueslag 213
Riktig bolig for «stedets ånd» 213
214 hafslund hovedgård | Født av fossen
Elven og skogen 216
Hagebesøk 216
Landskapshagens historie 216
Vandring i parken 217
Opplysninger fra arkivene 222
Kongelige besøk 223
Lykkelig skjebne 223
224 holden | Summen av generasjoners arbeid
Parken på Holden 226
Ny eier og ny drift 232
August Cappelens brev 233
Fra baron Carl Løvenskiolds reisedagbok 236
Behagelig skygge og forfriskende lyd 236
Indianerromantikk 237
240 odals værk | Eksempel på det nye
parkbegrepet
Hagen og parkens historie 243
Verket 243
Kultur og penger 246
Vanskelige år 249
Nye eiere 250
Oppgang og bråstopp 251
Siste runde 252
Ny parkopplevelse 252
254 En midtsommerdagsdrøm på
stenberg gård
Det første møtet 256
Familien Weidemann 257
Døden og livet 259
Litterære personer 262
Amtmanninnens del av hagen 262
Amtmannens del av hagen 263
Stenbergparken mer enn bare
landskapshagen 264
Folkepark 265
266 hovinsholm | Det brennende hjertet
i et storgods
Utvidet park-/hagebegrep 268
Se med forstand 270
Bygningene 270
Ufred på hellig øy 271
Hovedbygningen 274
Ny slekt i gammelt hus 274
Hage med lang historie 275
Ny giv for hagen 277
Sett av andre 278
Mot vår egen tid 278
280 Bruken av hagene
Munkene satte en standard 281
Representasjon 282
Den romantiske ånden 283
Hagen på Alby 283
Til evig minne 285
Kvinnene i hagen 285
Gleden ved hagearbeid 288
Epler i selskapslivet 288
Lek og moro 288
293 Kilder
294 Bildeliste

Utgitt av Vigmostad og Bjørke 2013
ISBN 9788241909580
Innbundet
Antall sider: 296

  [9788241909580] 
Skriv ut produktark

 
 
Vi anbefaler også:
 
 
Qvamme, Børre: Hagekunst
Qvamme, Børre: Hagekunst
275.00 kr
 

 

HISTORISKE HAGER
345.00 kr
 

 
Langeland, Knut: STAUDER i norske hager
Langeland, Knut: STAUDER i norske hager
409.00 kr
 

 

Danielsen, Marit Arnekleiv: Landlige hager
298.00 kr
 

 
 
     
 

Handlekurven din er tom

Austad, Ingvild og Leif Hauge: Trær og tradisjon

383.00 kr
425.00 kr
Nyhetsbrev