biografier og memoarer

Aas, L.: STORMFULLE SKJEBNER - brukt bok
ISBN /Varenr.: 0811241413N
70.00 kr
 × 
Alnæs, Karsten: SABINA Biografisk roman - brukt bok
70.00 kr
 × 
Amdam, Per: BJØRNSTJERNE BJØRNSON - brukt bok
60.00 kr
100.00 kr
 × 
Amundsen, Leiv: Brev til Henrik Wergeland 1827 - 1845 - brukt bok
100.00 kr
200.00 kr
 × 
Andresen/ Grindheim: Mitt navn er MEDMENNESKE - brukt bok
50.00 kr
 × 
Arvidson, Stellan: Benjamin Franklin - brukt bok
50.00 kr
 × 
Axberger - Blomqvist: Möte med svenska författare - brukt bok
60.00 kr
100.00 kr
 × 
Beauvoir, Simone De : Amerika fra dag til dag
ISBN /Varenr.: 9788253028989
60.00 kr
139.00 kr
 × 
Beevor, Antony: STALINGRAD
ISBN /Varenr.: 9788243002630x
149.00 kr
348.00 kr
 × 
Beyer, Edvard F. m.fl. : Verdens litteraturhistorie bd.9 - brukt bok
60.00 kr
75.00 kr
 × 
Beyer, Edvard: HENRIK IBSEN - brukt bok
ISBN /Varenr.: 605081542
60.00 kr
90.00 kr
 × 
Biermann, Cille: 40 - brukt bok
Biermann, Cille: 40 - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1608241218
75.00 kr
 × 
Birkeli, Fridtjov: MØTE MED MENNESKER - brukt bok
75.00 kr
 × 
Bjørneboe, Jens: Brev i utvalg
ISBN /Varenr.: 1303081504
179.00 kr
379.00 kr
 × 
Bjørnson , Bjørn : Mit livs historier Fra barndommens dage - brukt bok
90.00 kr
 × 
Bjørnson, Bjørn: Bare ungdom - brukt bok
50.00 kr
 × 
Blomberg, Erik: Från Josephson till Picasso - brukt bok
80.00 kr
 × 
Bratteli, Randi: Veien de gikk - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1609291341
75.00 kr
 × 
Brekstad, Kolbjørn: Folkefrelseren
ISBN /Varenr.: 9788275961417
125.00 kr
299.00 kr
 × 
Bull, Francis: LAND OG LYNNE Essays og tv-aftener - brukt bok
60.00 kr
 × 
Bull, Francis: Minner om mennesker - brukt bok
60.00 kr
80.00 kr
 × 
Bull, Geoffrey T.: Når jernporten åpnes -brukt bok
60.00 kr
80.00 kr
 × 
Bull, Trygve: PÅ TVERT - brukt bok
ISBN /Varenr.: 0811261231N
60.00 kr
 × 
BUSKERUD OG TELEMARK i manns minne - brukt bok
BUSKERUD OG TELEMARK i manns minne - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1608222106
125.00 kr
 × 
Bye, Erik: SPINN, MITT HJUL - brukt bok
ISBN /Varenr.: 0801231523N
60.00 kr
 × 
Camille Pisarro - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1304121525
50.00 kr
 × 
Carling, Finn: MØRKE PARALLELLER En skisse av en kulturkonflikt - brukt bok
60.00 kr
100.00 kr
 × 
Christensen, Chr. : Frihet for Ukraina - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1610221928
80.00 kr
 × 
Demring over Dunkerque av Gun Buster - brukt bok
50.00 kr
 × 
Diesen, Andreas: Ikke lett å være tung - brukt bok
50.00 kr
 × 
Ditlevsen, Tove: BARNDOMMENS GATE - brukt bok
70.00 kr
 × 
Dybwad, Vilhelm: VENNER OG KJENNINGER fra 80-årene - brukt bok
60.00 kr
70.00 kr
 × 
Egede-Nissen, Adam: ET LIV I STRID - brukt bok
50.00 kr
 × 
Einhorn, Lena: Ninas reise en overlevelseshistorie
149.00 kr
268.00 kr
 × 
Enger, Trond A.: ANNE - brukt bok
ISBN /Varenr.: 408241601
50.00 kr
 × 
Fasting, Kåre: Så vidunderlig det er ... Norsk Skuespillerforbund gjennom 75 år - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1608241305
125.00 kr
 × 
Ferguson, Robert: Henrik Ibsen Mellom evne og higen - brukt bok
50.00 kr
 × 
Fett, Harry: Godviljens menn - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1302051401
50.00 kr
 × 
Fibiger, A. : HENRIK IBSEN En studie over guds-linien i hans liv - brukt bok
60.00 kr
80.00 kr
 × 
Finne, Ferdinand: Den grønne lagune - brukt bok
60.00 kr
90.00 kr
 × 
Fischer, John: HVA FRYKTER HERRENE I KREML? - brukt bok
60.00 kr
70.00 kr
 × 
Fra Norges fjell til fjerne kyster av Diderich H. Lund - brukt bok
50.00 kr
 × 
Frydenlund, Knut: EN BEDRE ORGANISERT VERDEN - brukt bok
60.00 kr
90.00 kr
 × 
Fuglesang, Christer: 13 døgn i verdensrommet
ISBN /Varenr.: 9788202283353
199.00 kr
329.00 kr
 × 
Gagarin, Jurij: Veien til stjernene - brukt bok
60.00 kr
125.00 kr
 × 
Gerhardsen, Einar: Samarbeid og strid - brukt bok
50.00 kr
 × 
Gerhardsen, Einar: Unge år - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1304111509
50.00 kr
 × 
Glade historier fra Hedemarken og Østerdalen - brukt bok
50.00 kr
 × 
Gorbatsjov, Mikhail: Perestrojka - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1610031736
75.00 kr
 × 
Gorbatsjova, Raisa: Mitt håp - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1610021801
75.00 kr
 × 
Gorz, André: Brev til D. En kjærlighetshistorie
ISBN /Varenr.: 1608101329
198.00 kr
 × 
Grieg, Bull og Stub: KAJ MUNK - brukt bok
ISBN /Varenr.: 0711211518N
50.00 kr
 × 
Hagen, Eli Engum: Gift med Carl
ISBN /Varenr.: 1608091443
295.00 kr
 × 
Hagerup, Inger: Hva skal du her nede? - brukt bok
60.00 kr
80.00 kr
 × 
Håland, Karthon: Fra ørnefjell til alveland - brukt bok
70.00 kr
 × 
Hambro, C.J. : Fra Elizabeth I til Winston Churchill - brukt bok
60.00 kr
90.00 kr
 × 
Hauge, Odd Harald: DRILLO - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1608221615
85.00 kr
 × 
Haugland, Jens: Dagbok frå kongens råd - brukt bok
50.00 kr
 × 
Haugstøl, Henrik: HARALD PRINS AV NORGE - brukt bok
50.00 kr
 × 
Hegtun: Fra Toten og andre verdensdeler - brukt bok
50.00 kr
 × 
Heiberg, Gunnar: IBSEN OG BJØRNSON PAA SCENEN - brukt bok
60.00 kr
90.00 kr
 × 
Heymann, C. David: A WOMAN NAMED JACKIE - brukt bok
75.00 kr
150.00 kr
 × 
Hibbert, Christopher: MUSSOLINIS UNDERGANG OG FALL - brukt bok
60.00 kr
80.00 kr
 × 
Holt, Kåre: De lange mil til paradiset - brukt bok
50.00 kr
 × 
Holter, Karl: I Veideskog - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1305231848
50.00 kr
 × 
Houm, Philip: FREDRIK PAASCHE Nordmann og verdensborger - brukt bok
50.00 kr
 × 
Hovden, Anders: Attersyn - brukt bok
Hovden, Anders: Attersyn - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1608221632
70.00 kr
 × 
Hølmebakk, Gordon (red.): DET FØRSTE HALVSEKEL Bilder fra norsk barndom - brukt bok
60.00 kr
75.00 kr
 × 
Hvem er hvem i norsk fotball 1997 - brukt bok
75.00 kr
 × 
ILDSJEL Et portrett av Olav Hodne - brukt bok
50.00 kr
 × 
Italiaander, Rolf: AFRIKAS NYE MENN - brukt bok
50.00 kr
 × 
Jenssen, H.J. : Brent av dragen - brukt bok
50.00 kr
 × 
Johansen, Jahn Otto: Russland, Russland... brukt bok
ISBN /Varenr.: 1610101820
80.00 kr
 × 
Johansen, Otto: Ridderspranget ERLING STORDAHL og hans verden - brukt bok
50.00 kr
 × 
John Lennon Summer of 1980 - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1608261509
125.00 kr
 × 
Keilhau, Wilhelm: NORSK RØST I LONDON - brukt bok
65.00 kr
 × 
Knutslid, Gudrun Brauti: DIKTARPRESTEN MAGNUS BROSTRUP LANDSTAD - brukt bok
80.00 kr
 × 
Landro, Jan H. : Jeg er ikke ironisk (Samtaler med Dag Solstad)
129.00 kr
249.00 kr
 × 
Lillegaard, Leif B.: Mor - brukt bok
ISBN /Varenr.: 209021534
50.00 kr
 × 
Løchen, I. M.: MINNER FRA ET VENNSKAP Eva og Fridtjof Nansen - brukt bok
60.00 kr
90.00 kr
 × 
Lyche, Lise: Norsk teaters mare - Agnes Mowinckel og norsk kunstnerliv - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1608281603
90.00 kr
 × 
Lyng, John: BRYTNINGSÅR - brukt bok
ISBN /Varenr.: 0811241115N
50.00 kr
 × 
Mandela, Winnie: En del av meg selv - brukt bok
50.00 kr
 × 
Marbot: GENERAL MARBOTS ERINDRINGER FRA NAPOLEONSTIDEN - brukt bok
60.00 kr
100.00 kr
 × 
Marqusee, Mike : Muhammad Ali og frigjøringskampen på sekstitallet
60.00 kr
99.00 kr
 × 
Martens, Johannes Skancke: JONAS LIE i Paris - brukt bok
60.00 kr
70.00 kr
 × 
Maurois, André: George Sand - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1608232014
90.00 kr
 × 
Moberg, Vilhelm: BERETNINGER FRA MITT LIV - brukt bok
50.00 kr
 × 
Morton, Andrew: DIANA Hennes egen historie - brukt bok
50.00 kr
 × 
Mørne, Håkan: Ærens vinter - brukt bok
ISBN /Varenr.: 0804211149N
60.00 kr
70.00 kr
 × 
Mühleisen , Wencke : Jeg skulle ha løftet deg varsomt over
149.00 kr
349.00 kr
 × 
Mure, Pierre La: MOULIN ROUGE - brukt bok
60.00 kr
75.00 kr
 × 
Muri, Sigurd : Raster på reisa - brukt bok
50.00 kr
 × 
Myrdal, Jan: Skriftställning - brukt bok
ISBN /Varenr.: 9811242127x
50.00 kr
 × 
Nilsen, Laila Schou: Lykkelige idrettsår - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1610101737
90.00 kr
 × 
Normann, N.: Med Kongen ute og hjemme - brukt bok
60.00 kr
75.00 kr
 × 
Nygaardsvold, Johan: MIN BARNDOM OG UNGDOM - brukt bok
50.00 kr
 × 
Nyhamar: EINAR GERHARDSEN 1897 - 1945 - brukt bok
50.00 kr
 × 
Olin, Margreth: Engelen
ISBN /Varenr.: 9788249506972
60.00 kr
329.00 kr
 × 
Ording, Arne: 100 kronikker - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1610221954
90.00 kr
 × 
Ørjasæter, Tordis: Inn i barndomslandet Tove Jansson - Sigrid Undset - Selma Lagerlöf
249.00 kr
349.00 kr
 × 
Østenstad, Inger og Hawdam Salih Jaf: Reiser i krigens skygge Et år i Irak
ISBN /Varenr.: 1608091506
249.00 kr
349.00 kr
 × 
Parma, Clemens: Med hjertet for folket - Dronning Frederika av Hellas - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1610221843
70.00 kr
 × 
Paulsen, John: SAMLIV MED IBSEN Sommeren i Berchtesgaden - brukt bok
60.00 kr
90.00 kr
 × 
Paus, Ole: Mine dager i skyggen av Drillo
ISBN /Varenr.: 1504071511
149.00 kr
339.00 kr
 × 
Plau, Hilde Sophie: Norsk familieleksikon
ISBN /Varenr.: 1506121156
199.00 kr
329.00 kr
 × 
Povoljajev, Valerij: Sterkere enn døden - brukt bok
50.00 kr
 × 
ROLF STRANGER - brukt bok
ISBN /Varenr.: 0810031552N
60.00 kr
80.00 kr
 × 
Rossavik, Frank: Stikk i strid - ein biografi om Einar Førde
ISBN /Varenr.: 1605231957
249.00 kr
349.00 kr
 × 
Sandford, Marcelline Hemingway: At the HEMINGWAYS - brukt bok
60.00 kr
110.00 kr
 × 
Schulerud, Mentz: IBSEN-BILDER - brukt bok
60.00 kr
90.00 kr
 × 
Seierstad, Åsne : BOKHANDLEREN I KABUL - brukt bok
80.00 kr
 × 
Sherwood, Robert E.: ROOSEVELT OG HOPKINS - brukt bok
90.00 kr
175.00 kr
 × 
Solheim, Erik: Den store samtalen - brukt bok
50.00 kr
 × 
Sommerfeldt, W. P.: JOHAN HERMAN WESSEL OG NORGE - brukt bok
60.00 kr
80.00 kr
 × 
Sorensen, Theodore C.: KENNEDY - brukt bok
60.00 kr
80.00 kr
 × 
Steen, Sverre: Guttene i gaten - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1410281439
70.00 kr
 × 
Stone, Irving: SJØMANN TIL HEST En Jack London-biografi - brukt bok
60.00 kr
190.00 kr
 × 
Storm, Ole: JANTELOVEN Aksel Sandemose - brukt bok
90.00 kr
 × 
Strachey, Lytton: Elisabeth og Essex - brukt bok
60.00 kr
80.00 kr
 × 
Swanberg, Lena Katarina: Uten fremtid - brukt bok
50.00 kr
 × 
Tanous, Peter: Amelia Earharts sidste flyvning - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1609291358
60.00 kr
 × 
Tau, Max: En flyktning finner sitt land - brukt bok
50.00 kr
 × 
Taylor, Philip M. : Steven Spielberg - brukt bok
70.00 kr
 × 
Templewood, Viscount: MITT OPPDRAG HOS FRANCO - brukt bok
60.00 kr
80.00 kr
 × 
Thorsen og Spies: SOM SPION I UKRAINA - brukt bok
80.00 kr
 × 
Tingsten, Herbert: NÅR SKUMRINGEN FALLER PÅ - brukt bok
50.00 kr
 × 
UNDERVEIS... Festskrift til Eva Kolstad - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1610221910
60.00 kr
 × 
Vesaas, Halldis Moren: I Midtbøs bakkar - brukt bok
90.00 kr
 × 
Walesa, Lech : EN VEI AV HÅP En selvbiografi - brukt bok
60.00 kr
75.00 kr
 × 
Wallraff, Günter : Vitnene - brukt bok
ISBN /Varenr.: 305091206
50.00 kr
 × 
Wig, Kjell Arnljot: KONGEN SER TILBAKE - brukt bok
50.00 kr
 × 
Wildenvey, Herman: En lykkelig tid - brukt bok
60.00 kr
75.00 kr
 × 
Winsnes, A. H. : SIGRID UNDSET En studie i kristen realisme - brukt bok
60.00 kr
100.00 kr
 × 
Wirkola, Bjørn: Knall og fall - brukt bok
ISBN /Varenr.: 1610232016
60.00 kr
 × 
Wolff, Tobias: ET GUTTELIV En memoar
ISBN /Varenr.: 1610101713
90.00 kr
 × 
 

Handlekurven din er tom

Nyhetsbrev

Ording, Arne: 100 kronikker - brukt bok

90.00 kr