Retur av varer

Returvilkår

Angrer du på ditt kjøp og ønsker å returnere varen du har kjøpt hos oss?
Da skal dette gjøres innen 15 dager etter at du har mottatt pakken.
Varen må være ubrukt og i samme stand som da du fikk den.
Ved kjøp av Lyd-CD og CD-rom kan de kun returneres ved ubrutt forsegling (plast).

Slik returnerer du til oss:

* Legg tilbake alle varer du ikke ønsker og fakturaen i pakken.
* Oppgi gjerne en grunn for returen og ta kopi av faktura.
* Bruk samme emballasje (dersom denne ikke er skadet og kan
nyttes).
* Du sender pakken enten som A-post eller Norgespakke.
* Returadressen er: Ask Antikvariat og Bokhandel, Tangenvegen 28, 3810 Gvarv
* Ikke send pakken i oppkrav.
* Du må selv betale returporto iht. angrerettsloven.
* Når vi mottar pakken blir varen slettet fra din konto.
* Har du allerede betalt for varen vil vi sende pengene tilbake
til deg etter at vi har fått returen.

gjerne før du returnerer noe.

Defekt vare

Er varen skadet, har feil eller mangler, erstatter vi selvfølgelig denne uten ekstra omkostninger for deg.
for å få tilsendt en returpakkelapp for gratis retur.

Feilsendt vare


Har du mottatt en vare som du ikke har bestilt, eller fått en annen vare enn den du bestilte?
så hjelper vi deg med gratis retur av varen og sender den riktige varen til deg.

Uavhentede pakker

Vi gjør oppmerksom på at uavhentede pakker blir fakturert med et returgebyr for å dekke våre porto og merarbeidsutgifter:
Opptil 3 kg. - faktureres med kr. 150,- pr. pakke.
Over 3 kg. - faktureres med kr. 200,- pr. pakke.

Faktura sendes i posten


REKLAMASJON

Kjøpsloven av 13. mai Nr. 27 1988.
Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

ANGRERETT
Angrerettloven av 21. desember Nr. 105 - 2000
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenseteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Kilde: