Georg Johannesen - Sitater fra femti års muntlig praksis - brukt bok

Produkt 61/78
 

Klikk for større bilde
75.00 kr
Lager
Antall
Ønskeliste

 

Georg Johannesen - Sitater fra femti års muntlig praksis

Redigert av Øyvind Rimbereid og Arnfinn Åslund

"Det er ingen dyster bauta redaktørene har reist, her er humor og selvironi, men først og fremst visdom som er alt annet enn konvensjonell. Georg Johannesen er vel den eneste norske statsborgeren som har hatt kapasitet til å levere stoff til ei sånn bok."
Espen Søbye, Dagbladet

Forfatteren Georg Johannesen (1931–2005) var en av Norges fremste retorikk-kjennere og kanskje den mest taleføre nordmann gjennom tidene.

I denne boken er noen av de mest aktuelle og tankevekkende utsagn fra Georg Johannesen samlet mellom to permer. Redaktørene har gått gjennom så godt som samtlige intervjuer og presseopptredener med Georg Johannesen gjennom fem tiår. Med få unntak er disse ikke tidligere publisert i bokform, og en god del har aldri vært publisert i det hele tatt.

Utvalget er gjort med blikk for den stimulerende konfrontasjonen og den slående formuleringskunsten. Boken kan både fungere som en retorisk eksempelsamling og som et oppkomme av kritiske perspektiver på norsk kultur og politikk.


FRA BOKEN:

Jeg kan vanskelig tro at Gro Harlem Brundtland har et åndsliv. Hun er en arbeidsom, hederlig oversykesøster på et stort sykehus med to avdelinger. En liten og en stor. Den ene er psykiatrisk avdeling Norge, og den andre er et globalt pleiehjem med fem milliarder pasienter. Det beste man kan si om Gro, er at hun springer så fort hun kan i korridorene. Hun kan knapt lese eller skrive, men det er et problem hun deler med mange.
Kapital, 1993

Når Gro snakker om norsk gjestfrihet, burde hun heller si norsk butikk. Hun har ikke lest nok kulturtekster til å vite at det er forskjell på gjestfrihet og hotellvirksomhet.
Upublisert, 1998

Forskjellen på Hagen og Gro var kjønnsforskjellen.
Sykepleien, 1999

Jeg synes barnevernet burde fjerne et barn fra sin mor hvis barnet fikk tendenser til å bli som Kaci Kullmann Five.
Bergens Tidende, 1993a

Her på Vestlandet har en eller annen idiot lest Snorre. Og så får de noen folk til å gå med sånne staurer, og så har de surret noen greier opp etter beina og lager sånne sogespell og rauter et eller annet: ’Der kjem han Olav med … ’. Det er like dumt som hvis mellomklassejøder i New York trodde de stammet fra indianerne. Søkkrike laksestriler og norske vikinger er ikke i slekt.
Replikk, 2003

Norske sosialdemokrater har dessverre ganske mye til felles med venstrefløyen i Nasjonal Samling. Man bygger med kalde, ingeniøraktige midler en opprustet velferdsstat. Natur, håndverk og skjønnhet forsvinner. En arbeidsplass skal ifølge doktrinen ha 3000 mann ansatt, med atten ord på deling. Notetegnere, bokbinderne og sardinboks-malerne teller ikke.
Kapital, 1993

Jeg synes det er frekt at artister bruker verdens lidelse for å bli kjendiser. Det er ufordragelig populistisk og barnslig. Hvis for eksempel Morten Harket virkelig vil gjøre noe med situasjonen i Øst-Timor, får han flytte dit, og aldri komme tilbake.
Studvest, 1999

Birgitte Grimstad sier: ”På grunn av min vakre sangstemme samler jeg inn penger til Polen!” Liv Ullmanns oppførsel er jo velkjent. Disse damene har alvorlige strupelidelser og halsesyker og kan bare beskrives slik Aristofanes eller Dante ville ha gjort det. De bør plasseres på bestemte steder i et tenkt helvete. Omvendt: Alle realistiske romaner er undervisningstilbud på dummeskolene i Norge.
Kontrast, 1982

Jeg er kommunist ut fra et moralsk og filosofisk standpunkt.
Kapital, 1993

 

Presse

"Ei strålande, opplysande og folkeleg samling om vår mest uredde forfattar
på lang tid. Eit klenodium for alle fornuftige bokhyller ... Med denne boka
har Åslund og Rimbereid gjort eit stort og meiningsfullt arbeid."
Jon Langdal, Klassekampen

"En pedagogisk inngang til Georg Johannesens intellektuelle univers."
Arne Dvergsdal, Dagbladet

”I tillegg til dikta og essaya var intervjuet kanskje hans aller beste sjanger.”
Kjartan Fløgstad

"Denne sitatsamlinga er ei slik viktig bok som det er verdt å lese."
Gro Byrkjeland, Bergens Tidende

"Ei sitatbok som du MÅ sitere."
Klassekampen

Utgitt av Spartacus forlag
ISBN 97882430003613
Innbundet
Antall sider: 253
Brukt bok

  [1207251205] 
Skriv ut produktark